Tvendesminde

Tvendesminde i dagwild-turkey

Familien på Tvendesminde består af Laila og Torben med vores 3 børn, Jonas på 18 år, Jakob på 17 år og Johanne på 13 år.
Laila og jeg flyttede på Tvendesminde i 1993 og købte den i en familiehandel i 1997, der blev kalkunstaldene også opført.
De første 8 år blev der produceret til Harboefarm slagteriet som var det eneste danske kalkunslagteri.
Harboefarm lukkede i  2005 pga den skarpe konkurrence på kødmarkedet og danskernes manglende vilje til at købe danske fødevarer, vi har siden leveret til Heidemark i Tyskland.
I 1997 var jord-arealet 56 hektar, men det er løbende blevet udvidet til de 136 hektar som hører til ejendommen idag incl skov.

Historie

Denne gård var en helgård i begyndelsen af 1600-tallet, efter svenskekrigene blev den delt i to, hvor den ene blev på 2 otting og den anden på 1 otting. I 1750érne blev den igen en helgård.

1597 var fæsteren Jes Jonsen, i 1615 hed han Oluf Jebsen. Fra 1620 var Jes Jebsen Indehaver. Før 1657 var den halve gård besat med Jes Gregersen, men han forsvandt eller mistede livet under krigen.

Gården var øde efter krigen 1659. I 1663 fik Jes Laursen fra Tapsøre gården på de 2 otting. Han var søn af Laurs Gregersen i Tapsøre, som formentlitvendesminde1g var i familie med Jes Gregersen.

Jes Laursen blev gift med Chrisith Richarddatter, og de fik tre børn, hvoraf to døde i en alder af henholdsvis 20 og 25 år.

Chrisith døde i 1681 og Jes giftede sig igen med Karen Christendatter fra Bæk, med hvem han fik en datter. Efter 12 års ægteskab døde også denne kone. Derefter gik det rent galt for Jes Laursen.

Han meldte sig som rytter for at slippe for landgilden, og han lejede noget af sin jord ud, men kunne dog ikke klare sine økonomiske forpligtigelser – præstens hjertesuk lyder “så dog var hans tiende aldrig god, men liden og ringe”.

Gården forfaldt, i 1685 havde han ingen såsæd, og gården var i en slet forfatning. 1688 blev han sat fra den, og præsten måtte udstede et almissebrev til ham, så han på lovlig vis kunne tigge til sit udkomme.

Oveni disse trængsler var han også ved at blive blind. Hans liv var hårdt, og hans endeligt blev det også. Pastor Rüde skriver i nekrologen “han ej kunne hans vand lade i 3 dage, tilmed kom ham en dødsens hikke på”.

Sønnen Laurs Jessen overtog tilsyneladende gården, men var åbenbart ikke i stand til at få den på fode. I indberetningen til Haderslev Amt vedrørende tilstanden i 1689 betegnes gården som “wüst” (øde eller udyrket).

Laurs Jessen må imidlertid have opholdt sig på gården i flere år herefter.

Efter at den i 1697 fæstedes af Thomas Hansen Kild fra Skanderup blev Lars Jessen siddende som indsidder på ejendommen – han var da ikke 40 år gammel.

Thomas Hansen døde i år 1700, enken sad på gården i nogle år, hvorefter Jesper Clausen (Gård nr IX) søn Claus Jespersen overtog den. Claus Jespersen havde gården til sin død 1729.

Den fæstedes i 1730 af Christian Andersen – og efter hans død i 1747 blev den for 2 rigdaler fæstet af Paul Clausen, der kan være søn af Claus Jespersen. Den blev da betegnet som dårlig og forfalden.

Paul Clausen havde gården, indtil den igen blev lagt sammen med tvillingegården på 1 otting og igen blev en helgård, hvilket fremgår af det efterfølgende.

Den anden halvdel af gården (1 otting) var efter svenskerkrigene formentlig øde meget længe. I ridefogedens indberetning i 1689 var den ikke nævnt.

tvendesminde2I indberetningen fra amtet i 1689 var fæsteren Peder Nielsen, som var fra Seest og gift med Maren Andersdatter.

Omkring 1705 var den fæstet af Jesper Clausen (Gård nr IX), som nogle få år senere overlod den til sønnen, Peter Jespersen, der var gift med Hans Petersens enke på går XVIII (Christiansminde).

Peter Jespersen afløstes i 1725 af Jes Lauritzen, der i 1737 efterfulgtes af Nis Lauritzen, uden at der kan ses slægtsforbindelse mellem de to sidstnævnte.

Nis Lauritzen nævntes som besidder af to halve kongelige fæstegårde i Vonsild. Om sammenlægningen af de to gårde var hans eller forgængerens værk er ikke klart.

 

Denne Nis Lauritzen blev i øvrigt anmeldt til øvrigheden for at have drevet krohold – i lighed med fire andre borgere i Vonsild.

Han blev dræbt på en rejse for kongen i hæren i Holsten i 1762. Hans kone Ingeborg Laurritzdatter, sad tilbage med to umyndige børn. Hun fik som værge Jep Sørensen Frost, der da var indehaver af gård nr IX (Nørreholm).

Jep Sørensen Frosts søn, Niels Jepsen Frost, giftede sig et par år senere med Nis Lauritzens datter Christina, som da var bare 16.

Ingeborg Lauritzdatter overlod hermed “sin hele kongelige fæstegård” til svigersønnen.

Tvendesminde fra ca 1940

Niels Jepsen Frost havde gården under hele udskiftningsfasen og til omkring århundredeskiftet.

Efter ham overtog sønnen Nis Nielsen ejendommen, Ved folketællingen 1803 var Nis Nielsen 36 år og havde son kone, en søster, et barn, to karle og en tjenestepige boende på gården.

På det gamle kort fra 1788 ses tydeligt, at disse ti gårde lå side om side omkring det nuværende Smedebakken nr 11 pg 14.

Gården flyttedes (Som én gård) i 1858 til sin nuværende adresse, Svanemosevej 65. Navnet “Tvendesminde” er formentlig en erfaring om de to halve kongelige fæstegårde.

 

Powered by NORDIC-DATA.COM