TECHMAGRI CULTIMULCH HALMSTRIGLE

Artikler om Techmagri Cultimulch Halmstrigle

Fart i forebyggelse mod snegleangreb, Effektiv Landbrug, september 2016

Halmharve kan næsten det samme som en halmstrigle, Effektiv Landbrug, juli 2016

Ny maskintype til stubmarken, Effektiv Landbrug, juni 2016

 torben

TECHMAGRI CULTIMULCH HALMSTRIGLE

 • Spreder og fordeler halmen fra mejetærskeren og starter omsætningen af halm /avner hurtigst muligt efter høst ved at forurene med jord.
 • Spildfrø og græsser fordeles og bringes til spiring ved at få jordkontakt, uden at blive begravet/konserveret som med en traditionel stubbearbejdning.
 • Den øverlige behandling har desuden den fordel at man altid kan færdes på marken efterfølgende. Selv efter regn kan man komme videre med efterfølgende jordbearbejdning, hvilket især på lerjord godt kan være en udfordring efter en stubharvning.
 • Redskabet er særdeles velegnet til sneglebekæmpelse. Vi der har lerjord kender alt for godt udgifterne til at bekæmpe agersnegle i de efterfølgende afgrøder. Istedet for at bruge en masse penge på sneglegift/foder med en hektarpris på  2-400,- kr / behandling + opfølgning !!!
 •  Øverlig harvning / strigling er en effektiv indsats da klatter med dårlig fordelt halm, der ligger efter høst fremmer opformeringen af sneglene.
 • Strigling af marken udtørrer sneglenes æg, og effektiv indsats med striglen reducerer problemet kraftigt.
 • Denne type halmstrigle kan også anvendes i foråret på pløjet jord til at fælde jorden !  Jeg har selv brugt den til at nedharve møg i foråret og da den ikke pakker jorden efterfølgende tørrer jorden hurtigere op.
 • Stor kapacitet –  10 hektar/time ved halmstrigling.
 • 1-2 ltr diesel/hektar med 7,2 mtr arbejdsbredde og 80- 100 hk traktor og 150hk til 12 mtr harve.
 • Liftophængt model er  2,50 mtr bred  (opklappet) og  leveres med lys og parkeringsben.
 • Tandspids vendbar billig sliddel frem for at slide på hele tanden !!!  Spidsen vendbar, koster  14 kr /stk.
 • Den traditionelle halmstrigle tand slides uens og udskiftning af enkelte tænder skal afkortes til gennemsnittets længde på striglen.  Pga den høje hastighed kombineret med tør jord er sliddet forholdsvist stort.
 • Denne tand er mere aggressiv end de traditionelle typer. På tørt lerjord efter høst er det en markant fordel med denne type tand.
 • Tanden giver flere anvendelses muligheder som forårsharve eller til at etablere efterafgrøder, eller som økostrigle til at få ukrudt efterladt på overfladen til udtørring, inden såning.
 • Stor frihøjde til rammen på 660mm og 6 rækker sikrer stor materiale gennemgang og tilstopningsfri drift.
 • Fylder minimalt i opklappet tilstand med parkeringsben.
 • Kan også leveres i en 8,10 mtr liftophængt, og en 12,20 mtr bugseret version.

Powered by NORDIC-DATA.COM